нет в наличии

no products available

нема в наявності

13.03.2018

eeeua

22.02.2018

DOWANOL PM

Марка DOWANOL PM Хімічна назва Пропіленгліколь монометиловий ефір   Емпірична формула C4H10O2   Молекулярна маса, г/моль 90,1 Точка замерзання °С -97 Точка кипіння°С 120 Температура спалаху, […]
22.02.2018

DOWANOL DPM

Марка DOWANOL DPM Хімічна назва Дипропіленгліколь монометиловий ефір Емпірична формула C7H16O3 Молекулярна маса, г/моль 148,2 Точка замерзання °С -83 Точка кипіння°С 190 Температура спалаху, °С 75 […]
22.02.2018

DOWANOLTPM

Марка DOWANOLTPM Хімічна назва Трипропіленгліколь монометиловий ефір Емпірична формула C10H22O4 Молекулярна маса, г/моль 206,3 Точка замерзання °С -78 Точка кипіння°С 243 Температура спалаху, °С 121 Питома […]
22.02.2018

DOWANOL PnP

Марка DOWANOL PnP Хімічна назва Пропіленгліколь монопропіловий ефір Емпірична формула C6H14O2 Молекулярна маса, г/моль 118,2 Точка замерзання °С -80 Точка кипіння°С 149 Температура спалаху, °С 48 […]
22.02.2018

DOWANOL DPnP

Марка DOWANOL DPnP Хімічна назва Дипропіленгліколь моно пропіловий ефір Емпірична формула C9H20O3 Молекулярна маса, г/моль 176,2 Точка замерзання °С <-75 Точка кипіння°С 212 Температура спалаху, °С […]
22.02.2018

DOWANOL PnB

Марка DOWANOL PnB Хімічна назва Пропіленгліколь моно н-бутиловий ефір Емпірична формула C7H16O2 Молекулярна маса, г/моль 132,2 Точка замерзання °С <-80 Точка кипіння°С 171 Температура спалаху, °С […]
22.02.2018

DOWANOL DPnB

Марка DOWANOL DPnB Хімічна назва Дипропіленгліколь моно н-бутиловий ефір Емпірична формула C10H22O3 Молекулярна маса, г/моль 190,3 Точка замерзання °С <-75 Точка кипіння°С 229 Температура спалаху, °С […]
22.02.2018

DOWANOL PMA

  Марка DOWANOL PMA Химическое название Пропиленгликоль монометиловый эфир ацетат Эмпирическая формула C6H12O3 Молекулярный вес, г/моль 132,2 Точка замерзания°С -66 Точка кипения°С 146 Точка вспышки, °С […]
22.02.2018

DOWANOL PGDA

  Марка DOWANOL PGDA Химическое название Пропиленгликоль диацетат Эмпирическая формула C7H12O4 Молекулярный вес, г/моль 160,2 Точка замерзания°С <-75 Точка кипения°С 190 Точка вспышки, °С 86 Удельный […]
22.02.2018

DOWANOL DMM

  Марка DOWANOL DMM Химическое название Дипропиленгликоль диметиловый эфир Эмпирическая формула C8H18O3 Молекулярный вес, г/моль 162,2 Точка замерзания°С <-71 Точка кипения°С 175 Точка вспышки, °С 65 […]
22.02.2018

Метилкарбитол

Марка Метилкарбітол Хімічна назва Диетиленгліколь монометиловий ефір Емпірична формула C5H12O3 Молекулярна маса, г/моль 120,1 Точка замерзання °С -69 Точка кипіння°С 194 Температура спалаху, °С 96 Питома […]
22.02.2018

Метокситригліколь

Марка Метокситригліколь Хімічна назва Триетиленгліколь монометиловий ефір Емпірична формула C7H16O4 Молекулярна маса, г/моль 164,2 Точка замерзання °С -44 Точка кипіння°С 250 Температура спалаху, °С 135 Питома […]
22.02.2018

Карбітол

Марка Карбітол Хімічна назва Диетиленгліколь моноетиловий ефір Емпірична формула C6H14O3 Молекулярна маса, г/моль 134,2 Точка замерзання °С -43 Точка кипіння°С 201 Температура спалаху, °С 102 Питома […]
22.02.2018

Этокситригліколь

Марка Этокситригліколь Хімічна назва Триетиленгліколь моноетиловий ефір Емпірична формула C8H18O4 Молекулярна маса, г/моль 178,2 Точка замерзання °С -23 Точка кипіння°С 256 Температура спалаху, °С 129 Питома […]
22.02.2018

Бутилцеллозольв

Марка Бутилцеллозольв Хімічна назва Етиленгліколь монобутиловий ефір Емпірична формула C6H14O2 Молекулярна маса, г/моль 118,2 Точка замерзання °С -77 Точка кипіння°С 171 Температура спалаху, °С 65 Питома […]
22.02.2018

Бутилкарбітол

Марка Бутилкарбітол Хімічна назва Диетиленгліколь монобутиловий ефір Емпірична формула C8H18O3 Молекулярна маса, г/моль 162,2 Точка замерзання °С -68 Точка кипіння°С 230 Температура спалаху, °С 99 Питома […]
22.02.2018

Бутокситригліколь

Марка Бутокситригліколь Хімічна назва Триетиленгліколь монобутиловий ефір Емпірична формула C10H22O4 Молекулярна маса, г/моль 206,3 Точка замерзання °С -39 Точка кипіння°С 283 Температура спалаху, °С 138 Питома […]
22.02.2018

Гексилкарбітол

Марка Гексилкарбітол Хімічна назва Диетиленгліколь моногексиловий ефір Емпірична формула C10H22O3 Молекулярна маса, г/моль 190,3 Точка замерзання °С -34 Точка кипіння°С 254 Температура спалаху, °С 126 Питома […]
22.02.2018

DALPAD A(DOWANOL EPh)

  Марка DALPAD A(DOWANOL EPh) Химическое название Этиленгликоль фениловый эфир Эмпирическая формула C8H10O2 Молекулярный вес, г/моль 138,2 Точка замерзания°С 12 Точка кипения°С 244 Точка вспышки, °С […]
Ukrainian